Działalność propagująca glottodydaktykę polonistyczną

  • WSG jest wydawcą punktowanego ministerialnie czasopisma „Heteroglossia. Studia literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze”, w którym regularnie ukazują się artykuły dotyczące glottodydaktyki polonistycznej.

Strona internetowa czasopisma "Heteroglossia"

  • Lektorzy WSG publikują artykuły dotyczące nauczania języka polskiego jako obcego (np. Aleksandra Szwagrzyk, Literatura najnowsza na lekcjach języka polskiego jako obcego, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, red. E. Kubicka, A. Walkiewicz, Toruń 2015).

 

  • Pracownicy naukowi ukraińskich uniwersytetów państwowych odbywają na WSG staże, organizowane są dla nich darmowe szkolenia dotyczące dydaktyki polonistycznej oraz glottodydaktyki za granicami kraju.

 

  • Dyrektor SKiJP, dr Irena Kudlińska jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Ukraińska Polonistyka”, redagowanego przez Uniwersytet Państwowy w Żytomierzu.

Polecamy

Kontakt

tel. (052) 567 00 67
e-mail: sjowsg@byd.pl
ul. Garbary 3, budynek H biuro H001

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

SZKOŁA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO - Wyższa Szkoła Gospodarki