Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego – studia kwalifikacyjne

STUDIA PODYPLOMOWE

Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego – studia kwalifikacyjne

 

CEL:
Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela kultury i języka polskiego cudzoziemców na wszystkich poziomach zaawansowania (A0-C2) zarówno w instytucjach krajowych, jak i w szkołach poza granicami Polski.

ADRESACI:
• MODUŁ I: Adresatami studiów są absolwenci filologii polskiej 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 
• MODUŁ II: Adresatami studiów są absolwenci neofilologii i innych studiów społeczno-humanistycznych 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich a także absolwenci studiów niehumanistycznych

KORZYŚCI:
Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu metod nauczania języka polskiego jako obcego i opisów poziomów kompetencji językowej. Zapozna się z najnowszymi technikami nauczania podsystemów języka polskiego oraz metodami nauczania sprawności językowych i będzie umiał stosować je w praktyce dydaktycznej. Pozna metody testowania języka polskiego jako obcego, aby nauczał nie tylko zgodnie z obowiązującymi standardami, ale też potrafił przygotować do egzaminu państwowego. Absolwent zdobędzie umiejętność tworzenia określonych typów kursów i budowania autorskich programów dostosowanych do poziomu zaawansowania. Zaznajomi się z technikami multimedialnymi (słowniki, programy komputerowe, platformy e-learningowe) i sposobami ich wykorzystania w pracy lektora języka polskiego. 


Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów nauczania języka polskiego jako obcego uprawniający do wykonywania zawodu lektora języka polskiego w kraju i za granicą. 


WYKŁADOWCY:
Wykładowcami są glottodydaktycy języka polskiego, będący pracownikami ośrodków akademickich zajmujących się nauczaniem, testowaniem i promowaniem języka i kultury polskiej, mający wieloletnie doświadczenie w kształceniu lektorów języka polskiego.

SZCZEGÓŁY:

Dydaktyka Języka Polskiego Jako Obcego - moduł I

Dydaktyka Języka Polskiego Jako Obcego - moduł I + II 

Polecamy

Kontakt

tel. (052) 567 00 67
e-mail: sjowsg@byd.pl
ul. Garbary 3, budynek H biuro H001

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

SZKOŁA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO - Wyższa Szkoła Gospodarki