Doświadczenie egzaminacyjne i certyfikatowe

  • Lektorzy SKiJP WSG posiadają uprawnienia egzaminatorów oraz organizatorów międzynarodowych egzaminów TELC z języka polskiego.

 

  • W naszej szkole nagrywane były filmy szkoleniowe dla przyszłych egzaminatorów TELC z języka polskiego, na ich podstawie szkoleni są lektorzy w całej Europie.

 

  • SKiJP jest organizatorem letnich egzaminów na Ukrainie – w Równem, w Połtawie, w Kijowie i w Winnicy  (lipiec 2013, lipiec 2014, lipiec 2015, lipiec 2016, lipiec 2017 ), przeegzaminowano około 400 kandydatów, którzy podjęli studia w Polsce.

 

  • Lektorzy oraz pracownicy SKiJP opracowali programy na konkurs ministerialny na przeprowadzenie kursów języka polskiego w ramach Szkoły Kultury i Języka Polskiego dla 45 osób z Rosji, Ukrainy i Białorusi (rok 2013).

 

  • W 2016 roku odbędzie się kolejna Szkoła Kultury i Języka Polskiego dla cudzoziemców - SKiJP WSG została beneficjentem grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

  • Lektorzy SKiJP WSG zostali skierowani do prowadzenia zajęć akademickich na uniwersytetach zagranicznych (Rosja – 2015/2016 i Chorwacja – 2011-2015). Nasi nauczyciele zostali przeegzaminowani, przeszli pomyślnie proces weryfikacji.

 

  • Lektorzy SKiJP WSG brali także udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo GLOSSA. Były to warsztaty gramatyczne, metodyczne oraz komunikacyjne. Zapoznawały się także z najnowszą ofertą dydaktyczną i najnowszymi publikacjami dotyczącymi glottodydaktyki.

Polecamy

Kontakt

tel. (052) 567 00 67
e-mail: sjowsg@byd.pl
ul. Garbary 3, budynek H biuro H001

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

SZKOŁA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO - Wyższa Szkoła Gospodarki