Informacje i standardy

Programy dydaktyczne wykorzystywane przez SKiJP WSG oparte zostały o standardy i system poziomów zaawansowania przyjęty przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (więcej na temat standardów: www.certyfikatpolski.pl). Ponadto respektowane są zasady opracowane w dokumencie programowym Rady Europy – „Europejski System Opisu Kształcenia Językowego” (ESOKJ).

SKiJP WSG opiera swoje zajęcia na 6 poziomach opracowanych przez ESOKJ:

I. Poziom  wstępny (A1).                                          

II. Poziom elementarny (A2).

III. Poziom podstawowy (B1).

IV. Poziom średni ogólny (B2).

V. Poziom efektywnej biegłości językowej (C1).

VI. Poziom zaawansowany (C2).

Studenci kwalifikowani są do grup na podstawie wstępnych egzaminów, które oparte są o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, autorami testów są lektorzy SKiJP. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat SKiJP WSG i określony opisowo wynik.

Lektorzy SKiJP WSG prowadzą również zajęcia z przedmiotu „Kultura Języka Polskiego” (56 godzin w semestrze, grupy na wszystkich poziomach zaawansowania) dla studentów zagranicznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Studenci na początku semestru zapoznają się z sylabusem, w którym znajdują informacje na temat standardów nauczania i programu przedmiotu, jest tam także opis poziomu kursu, warunki zaliczenia, system oceniania i punktacja ECTS.

Polecamy

Kontakt

tel. (052) 567 00 67
e-mail: sjowsg@byd.pl
ul. Garbary 3, budynek H biuro H001

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

SZKOŁA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO - Wyższa Szkoła Gospodarki