Zadania Centrum

  • Stworzenie warunków do nauki języka ukraińskiego, w różnych formach dopasowanych do możliwości odbiorców.
  • Wspieranie wprowadzania języka ukraińskiego do nauczania w systemie oświaty (język obcy do wyboru) oraz na poziomie akademickim (lektoraty, kursy specjalistyczne).
  • Tworzenie wyodrębnionych zasobów bibliotecznych i udostępnianie ich zainteresowanym.
  • Promowanie języka ukraińskiego jako narzędzie komunikacji biznesowej.
  • Przygotowanie zespołu tłumaczy języka specjalistycznego, w tym tłumacza przysięgłego.
  • Delegowanie do egzaminów ministerialnych na tłumacza przysięgłego.
  • Podjęcie starań, mających na celu opracowanie certyfikatów języka ukraińskiego, w ramach uznanych międzynarodowych certyfikatów kwalifikacyjnych.

Polecamy

Kontakt

tel. (052) 567 00 67
e-mail: sjowsg@byd.pl
ul. Garbary 3, budynek H biuro H001

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

SZKOŁA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO - Wyższa Szkoła Gospodarki