Nasi lektorzy

dr Liudmyla Bublyk 

Doktor filozofii (Ukraiński Wolny Uniwersytet, Monachium, Niemcy 2010r.-2012r.). Zdobyła tytuł magistra  prawa międzynarodowego (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I.Franki 2006r.-2010r.), magistra fililogii francuskiej i jest nauczyczelem języka francuskiego i literatury obcej (Lwowski Uniwersytet Państwowy im. I. Franki 1991r.-1997r.). Od 07.11.2018r. jest tłumaczem przysięgłym w zakresie j. ukraińskiego. Od 2018r. jest lektorem i egzaminatorem Państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Prowadziła lektorat i wsparcie metodyczne dla polonistów w Szkole Językowej  "Movnyj Ekspert" we Lwowie. Nauczała języka polskiego Ambasadora Ukrainy w RP w trakcie pełnienia obowiązków rzecznika prasowego Ambasady Ukrainy w RP. Prowadziła kurs j. polskiego dla wykładowców i studentów Uniwersytetu we Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Agrarnym. 

mgr Mikołaj Kozłowski 

Absolwent filologii polskiej w specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską pod tytułem „Wymowa polska studentów portugalskich, uczących się polszczyzny jako języka obcego” pisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Miodunki. Materiały do niej zbierał podczas rocznych studiów na Uniwersytecie w Lizbonie. W czasie studiów pełnił funkcję przewodniczącego sekcji kulturalnej koła naukowego. Organizował wiele wydarzeń kulturalnych, integrujących studentów zagranicznych z polskimi. Ukończył dodatkowe studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Jego program koła języka polskiego dla obcokrajowców „Przygoda w grach i na filmach” znajduje się w publikacji „Coaching i tutoring. W stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej” pod redakcją J. A. Malinowskiego i A. Wesołowskiej (Toruń 2015). Obecnie uczy w systemie International Baccalaureate w International School of Bydgoszcz. Wcześniej zdobył jednak praktykę dziennikarską. 

mgr Anna Kępa

Magister filologii polskiej, specjalność nauczycielska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), magister filologii słowiańskiej, specjalność  język czeski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2002r.-2007r.). Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: dydaktyka Języka Polskiego jako obcego (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 2018r.). Od 2018 roku jest lektorem języka polskiego jako obcego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy i egzaminatorem Państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jest autorką programów dydaktycznych na organizację letnich kursów języka polskiego - 2018r. 

mgr Renata Sukiennik

Magister filologii polskiej, specjalność nauczycielska(Uniwersytet Mikołaja Koprnika w Toruniu ). Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie: dydaktyka Języka Polskiego jako obcego (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 2018r.). Od 10.02.2014r. jest nauczycielem dyplomowanym. Jest egzaminatorem OKE w Gdańsku. Od 2018 roku jest lektorem języka polskiego jako obcego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy i egzaminatorem Państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Pracuje również jako lektor j. polskiego jako obcego dla osób dorosłych w Service Medicum Sp. Z o.o. . Od 2010r. do 2015r. pełniła obowiązki wicedyrektora w  Gimnazjum nr 28 w Bydgoszczy. 

mgr Elżbieta Buttler 

Magister filologii romańskiej, specjalność nauczycielska. Absolwentka studiów podyplomowych w Poznaniu na UAM. Od 2017 roku jest lektorem języka polskiego jako obcego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Posiada bardzo dużą ilość przepracowanych godzin jako starszy wykładowca języka polskiego jako obcego ( ok.8000 tys. godzin lekcyjnych). Brała udział w konferencji na Uniwersytecie Warszawskim Internationalisation-practical challenges for University language centres (2015r.).

mgr Dorota Podgórska 

Magister filologii rosyjskiej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy). Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie polonistyki ( Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: dydaktyka Języka Polskiego jako obcego (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 2016r.). Od 2016 roku jest lektorem języka polskiego jako obcego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Od 2018r. pracuje jako nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół dla Dorosłych.

mgr Katarzyna Tokarska 

Magister filologii polskiej, specjalność nauczycielska, specjalizacja krytycznoliteracka. Absolwentka studiów podyplomowych "Nauczanie języka polskiego jako obcego" (UMK, 2012/2013).  Jest lektorem języka polskiego jako obcego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy i egzaminatorem Państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Autorka programów dydaktycznych dla grantów MNiSW na organizację Szkoły Kultury i Języka Polskiego - 2013 i 2016. Prowadzi i przygotowuje kursy języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania językowego, przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów poziomujących w oparciu o standardy TELC i Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

 

Polecamy

Kontakt

tel. (052) 567 00 67/ 64
e-mail: sjowsg@byd.pl
ul. Garbary 3, budynek H biuro H001

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

SZKOŁA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO - Wyższa Szkoła Gospodarki